Notifications

New releases
Gigs in your city

Location

,

If you want to change your current location:

2013
Darder
2010
Extractes d'un diari
2008
D'Aquii
2003
El Segon Pis
2001
Erm
Balago Feb 02, 2018
Teaser El demà - Foehn Records, 2018 Vídeo: Sofía Dregen
Balago Feb 02, 2018
Portada El demà - Foehn Records, 2018 Disseny: 11Invisibles
Balago Jan 26, 2018
El demà
Balago Jan 22, 2018
Després d'un any i mig ja hem acabat amb el procés de composició del nostre sisè disc d'estudi. En aquests moments estem fent les mescles i màster per concloure'l. Portarà per títol "El demà" i, com sempre, el publicarà Foehn Records. El disc sortirà a finals de març. Gràcies. Tras un año y medio ya hemos terminado el proceso de composición de nuestro sexto álbum de estudio. En estos momentos estamos con las mezclas y master para concluirlo. Llevará por título "El demà" y, como siempre, lo publicará Foehn Records. El disco saldrá a finales de marzo. Gracias. After a year and a half we have finished the composition process of our sixth studio album. In these moments we are with the mixes and master to conclude it. It will be titled "El demà" and, as always, it will be published by Foehn Records. The album will be released at the end of March. Thank you. David / Guim
Balago Oct 29, 2017
Plans Films
Balago Oct 24, 2017
FoehnRecords
Balago Oct 19, 2017
Volem compartir aquest enllaç senzillament pel respecte i amor que tenim cap a la resta d'animals. Tots ells són innocents. Amb actes com aquest, intentem assolir allò que forma part de la nostra obligació moral com a espècie que ha "evolucionat". Fundació Mona és una organització que rescata i ajuda als primats perquè tinguin una vida digne després de ser esclavitzats, maltractats o abandonats per humans. Gràcies Fundació Mona. http://fundacionmona.org
Balago Oct 02, 2017
Mai en 17 anys de carrera musical ens hem pronunciat en temes que tinguin a veure amb política, però avui si que ho farem respecte al que va succeir ahir a Catalunya. Això ja no va d'independència o de referèndums. Estem en un altre nivell, en un altre i lamentable esglaó en tot aquest procés. Balago condemna amb fermesa la repressió i la violència que va exercir l'estat espanyol, autoritari i dictatorial, sobre el poble català l'1 d'octubre del 2017. És una violació del drets fonamentals i universals que tenim tots els ciutadans que hem evolucionat. És una violació de la llibertat d'expressió per part de l'estat espanyol, del seu govern i de qui recolza aquest govern o mira a un altre costat. Tots els que hi participen directa o indirectament son culpables. No tenim res en contra dels ciutadans espanyols que creuen en la democràcia i la llibertat. No tenim res en contra dels nostres amics arreu del territori espanyol als quals estimem i respectem. No tenim res en contra de qui creu en el diàleg vingui d’on vingui. Sentim vergonya, pena, rabia i un dolor probablement impossible de reconduir. Ahir vàrem veure policies paramilitars, armats, carregats d'odi i violència agredint a persones innocents que volien votar en pau. Mai haviem vist quelcom així. Hem vist com han utilitzat la violència física en avis, àvies, mares, pares, germans i amics. L'estat espanyol ha atacat el nostre poble, el nostre país, la nostra cultura i els drets bàsics universals de convivència. Hem vist com agredien a gent pacifica que ni s'ha defensat. La policia espanyola ha agredit a centenars de ciutadans amb el braços aixecats en simból de no agressió. Ens fa fàstic. És mesquí, miserable, baix, covard i des d'un punt de vista medic, una psicopatia. Nosaltres trenquem vincles amb qualsevol estat totalitari, exactament igual que la resta de demòcrates de tot el món. L'estat espanyol viu sota una dictadura i esperem que el poble espanyol s'aixequi i acabi amb el partit dictador i repressor a qui van votar. Esperem que el poble espanyol lluiti per poder viure en llibertat. En la seva propia llibertat. No oblidem, no perdonem. Visca Catalunya Lliure. Guim i David Nunca en 17 años de carrera musical nos hemos pronunciado en asuntos que tengan que ver con la política, pero hoy si que lo vamos a hacer con motivo de lo sucedido ayer en Cataluña. Esto ya no va de independencia o de referéndums. Estamos en otro nivel, en otro lamentable escalón dentro de todo este proceso. Balago condena con firmeza la represión y la violencia que ejecutó el estado español, autoritario y dictatorial sobre el pueblo catalán el día 1 de octubre de 2017. Es una violación de los derechos fundamentales y universales que tenemos todos los ciudadanos que hemos evolucionado. Es una violación de la libertad de expresión por parte del estado español, de su gobierno y de quien apoye este gobierno o mire para otro lado. Todos los que participan directa o indirectamente son culpables. No tenemos nada en contra de los ciudadanos españoles que creen en la democracia y en la libertad. No tenemos nada en contra de nuestros amigos repartidos por el territorio español a los cuales queremos y respetamos. No tenemos nada en contra de quien cree en el dialogo sea de donde sea. Sentimos vergüenza, pena, rabia y un dolor probablemente imposible de reconducir. Ayer vimos a policías paramilitares, armados, cargados de odio y violencia agrediendo a persones inocentes que tan solo querían votar en paz. Nunca habíamos visto algo así. Hemos visto como han utilizado la violencia física en abuelos, abuelas, madres, padres, hermanos y amigos. El estado español ha atacado nuestro pueblo, nuestro país, nuestra cultura y los derechos básicos universales de convivencia. Hemos visto como agredían a gente pacifica que ni tan siquiera se han defendido. La policía española ha agredido a centenares de ciudadanos que estaban con los brazos en alto mostrando un gesto de no violencia. Nos da asco. Es mezquino, miserable, bajo, cobarde y desde un punto de vista medico, una psicopatía. Nosotros rompemos vínculos con cualquier estado totalitario exactamente igual que el resto de demócratas de todo el mundo. El estado español vive bajo una dictadura y esperamos que el pueblo español se levante y acabe con el partido dictador y represor que ellos mismos votaron. Esperamos y deseamos que el pueblo español luche para poder vivir en libertad. En su propia libertad. No olvidamos, no perdonamos. Viva una Cataluña libre. Guim i David Never in 17 years of musical career we have spoken in matters that have to do with politics, but today we are going to do it because of what happened yesterday in Catalonia. This no longer goes of independence or of referendums. We are on another level, another lamentable step in this whole process. Balago strongly condemns the repression and violence perpetrated by the Spanish state, authoritarian and dictatorial on the Catalan people on October 1, 2017. It is a violation of fundamental and universal rights that we have all the citizens that we have evolved. It is a violation of freedom of expression on the Spanish state, its government and whoever supports this government or look elsewhere. All those who participate directly or indirectly are guilty. We have nothing against Spanish citizens who believe in democracy and freedom. We have nothing against our friends scattered throughout the Spanish territory that we love and respect. We have nothing against who believes in dialogue or wherever it may be. We feel shame, sadness, anger and a pain that is probably impossible to redirect. Yesterday we saw paramilitary police, armed, loaded with hatred and violence, assaulting innocent people who just wanted to vote in peace. We had never seen anything like this before. We have seen how physical violence has been used in grandparents, grandmothers, mothers, fathers, brothers and friends. The Spanish state has attacked our people, our country, our culture and the basic universal rights of coexistence. We have seen how they attacked peaceful people who have not even defended themselves. Spanish police have assaulted hundreds of citizens who were holding their arms up in a gesture of nonviolence. It's disgusting. It is petty, miserable, down, cowardly and from a medical point of view, a psychopathy. We break ties with any totalitarian state exactly like the rest of Democrats around the world. The Spanish state lives under a dictatorship and we hope that the Spanish people will rise and finish with the party dictator and repressor that they themselves voted. We hope that the Spanish people fight to be able to live in freedom. In his own freedom. We do not forget, we do not forgive. Freedom for Catalonia. Guim and David
Balago Sep 09, 2017
Latitud 80º, és un documental sobre una travessia a vela cap a la fi del món. Emès al programa de TV3 "Sense Ficció" i produït per Goroka, totes les músiques que hi surten pertanyen al catàleg de Foehn Records.
Balago Sep 04, 2017
Quien quiera votar para este proyecto mecenazgo de Movistar, lo puede hacer en este link. Gracias.
Balago Jul 09, 2017
Encantats de formar-hi part!. Amics i millor persones.
Balago Jun 28, 2017
Casa Milà, 2010
Balago Jun 23, 2017
Ahí estaremos..
Balago May 05, 2017
En este enlace podéis escuchar el remix que hemos hecho para Seward... Esta revisión va incluida en la segunda colección de remezclas que acaban de sacar de su último disco y que lleva por título: Relatives, Fundings & Tapes from Second Two: Chapter Home.
Balago Mar 10, 2017
Asociación Freedonia, 2017 Foto: Josep Maria Aleu
Balago Feb 07, 2017
Balago en directo en el emac. de Burriana: algo más que música | El Ukelele
Balago Feb 06, 2017
Emac., 2017 Foto: William Blake
Balago Jan 13, 2017
Toda la programación del Emac.
Balago Jan 13, 2017
I Aniversario de Musarañas
Balago Dec 07, 2016
New album 2018. Balago "El demà".
Balago Dec 01, 2016
Aniversario Foehn XV, 2016 Foto: Pablo Luna Chao
Balago Nov 28, 2016
Guim & Roger en Fenòmens, 2016
Balago Nov 21, 2016
Fenòmens, 2016
Balago Nov 17, 2016
Cartel del Festival emac. 2017
Balago Nov 14, 2016
En col.laboració amb Espai Erre i en el marc del Festival Fenòmens, el dimecres 16 de novembre serem als cinemes Girona de Barcelona musicant 5 curtmetratges seleccionats per "Carte Blanche" FNC. A la web del Festival podeu trobar tota la informació referent al concert.