Notifications

New releases
Gigs in your city

Location

,

If you want to change your current location:

2016
Nenino Sunce, Djedova Slika
2015
Time of Madness
2015
Golgotha
2015
Fight Without Rules
2011
Lijek Za Dusu
2011
Ghosts Ep
2008
Takes
2006
Love and Other Planets
2004
Homesongs
1997
Saviour
Adem Ramadani Oct 19, 2017
EDHE PËR TY DO TË VJEN NJË E MIRË Nuk mjafton vetëm të jetosh, po duhesh patjetër edhe, të jetosh me shpresë, të jetosh me ëndërr, dhe të jetosh me optimizëm, se një ditë edhe për ty do të vjen një e mirë! Nga arabishtja:Hoxhë Irfan JAHIU
Adem Ramadani Oct 19, 2017
Fakt
Adem Ramadani Oct 19, 2017
Nëse dëshiron të dish sa je i mirë... - Hoxhë Ekrem Avdiu
Adem Ramadani Oct 19, 2017
Sigurisht, Ne dërguam Nuhun dhe Ibrahimin e u dhuruam trashëgimtarëve të tyre Profecinë dhe Librin. Disa syresh ishin në rrugë të drejtë, kurse shumica prej tyre ishin gjynahqarë të pabindur. Pas tyre Ne çuam të dërguar të tjerë, mandej dërguam Isain, të birin e Merjemes. Ne i dhamë atij Ungjillin, kurse në zemrat e pasuesve të tij mbollëm butësi dhe mëshirë. Sa për murgërinë, Ne nuk ua urdhëruam atë, por ata e shpikën vetë për të arritur kënaqësinë e Allahut. E megjithatë, ata nuk u kujdesën si duhet për të. Kështu, Ne u dhamë besimtarëve të vërtetë prej tyre shpërblimin e merituar, sado që shumë prej tyre janë të pabindur. O ju (ithtarë të Librit) që besuat (në Musain dhe Isain), ruajuni Allahut dhe #besoni në të Dërguarin e Tij (Muhamedin), se Ai dot’ju dhurojë pjesë të dyfishtë nga mëshira e Vet, do t’ju japë dritë, me ndihmën e së cilës do të ecni dhe do t’ju falë; Allahu është Falës dhe Mëshirëplotë. Dhe le ta dinë ithtarët e Librit, se ata nuk kanë aspak fuqi mbi çfarëdo mirësie të Allahut dhe se mirësia është vetëm në dorën e Allahut. Ai ia jep kujt të dojë. Allahu zotëron mirësi të pakufishme. (EL-HADÎD 57, 26-29)
Adem Ramadani Oct 18, 2017
Samet Tours - agjenci serioze
Adem Ramadani Oct 18, 2017
Kënaqu me Kur'an ❤️ #Shpërndaje 76. Surja El-Insan - Hfz. Muzafer Ramadani
Adem Ramadani Oct 18, 2017
Adem Ramadani Oct 18, 2017
Fatëkeqësisht..
Adem Ramadani Oct 18, 2017
Përfitime nga optimizmi - Hoxhë Ahmed Ilmi Kalaja
Adem Ramadani Oct 18, 2017
Adem Ramadani Oct 18, 2017
Kënaqu me Kur'an ❤️ #Shpërndaje Recitim i Ëmbel Nga Nasser Al Qatami - Surja En-Nebe
Adem Ramadani Oct 18, 2017
Besim është... Të jesh i kënaqur me caktimet e Allahut edhe nëse nuk e di çka fshihet pas tyre. Hoxhë Senad Ramadani
Adem Ramadani Oct 18, 2017
PAS VËSHTIRËSISË VJEN LEHTËSIMI Mos u dëshpëro.. mos u pikëllo... mos u mërzit. Sepse e vështira do të largohet me lejen e Allahut. Ato momente dhe situata që të japin dhembje dhe gjoksin ta ngushtojnë dhe syrin ta lotojnë do të kalojnë me lejen e Allahut dhe pas tyre do të vijnë momentet e gëzimit me lejen e Allahut. Atë ditë do të gëzohet zemra dhe do të kthehet buzëqeshja me lejen e Allahut, pas vështirësisë vjen lehtësimi, ky është premtim i Allahut. Nuk ka njeri pa probleme dhe nuk ka jetë pa sfida dhe vështirësi, andaj duro derisa të vjen ndihma e Allahut dhe mos harro që ta falënderosh Allahun në çdo gjendje, në rehati dhe vështirësi, dhe ta adhurosh në vazhdimësi. Nga arabishtja:Hoxhë Irfan JAHIU
Adem Ramadani Oct 18, 2017
Fakt
Adem Ramadani Oct 18, 2017
Ta njohim të Dërguarin alejhi selam 50. Kështu filloi Ezani - Hoxhë Enis Rama
Adem Ramadani Oct 18, 2017
Ne i çuam të dërguarit Tanë me prova të qarta dhe bashkë me ta zbritëm Librat (e shenjtë) dhe peshoren (e drejtësisë): që njerëzit të veprojnë drejt. Ne e zbritëm hekurin, në të cilin ka (material për) luftë të fuqishme dhe dobi (të tjera) për njerëzit, me qëllim që Allahu të #njohë ata që e ndihmojnë Atë dhe të dërguarit e Tij, pa e parë Atë. Me të vërtetë, Allahu është i Fortë dhe i Plotfuqishëm. (EL-HADÎD 57, 25)
Adem Ramadani Oct 17, 2017
Trajtimi i pjestarëve të LGBT-së?!... - Hoxhë Elvis Naçi
Adem Ramadani Oct 17, 2017
Sikur njeriu të merrte nga një gur në shtëpi sa herë që e bën një mëkat, ajo do t'i mbushej me gurë për një kohë shumë të shkurtër. Mirëpo, ai tregohet i pakujdesshëm në ruajtjen (kujtimin) e mëkateve që i bën, edhe pse to janë të ruajtura mirë (tek Allahu)." Në Kuran lexojmë: "Allahu të gjitha i ka shënuar, edhe pse ata i kanë harruar." (El-Muxhadileh, 6) Ibn Kudameh, Allahu e mëshiroftë (Muhtesar Minhaxh El-Kasidin, 472)
Adem Ramadani Oct 17, 2017
Namazi, namazi..
Adem Ramadani Oct 17, 2017
Përpjekjet e disave për ta ndal Dritën e Zotit!.. Si ju përgjigjet (këtyre) Zoti në Kur'an?! - Hoxhë Enis Rama
Adem Ramadani Oct 17, 2017
Sadakaja..
Adem Ramadani Oct 17, 2017
"Çelësi i detit është anija, çelësi i tokës janë rrugët kurse çelësi i qiellit është duaja (Lutja drejtuar Allahut)." Hasan el Basriu, Allahu e mëshiroftë
Adem Ramadani Oct 17, 2017
Kënaqu me Kur'an <3 #Shpërndaje Surja El-Kijame - Hfz. Muzafer Ramadani
Adem Ramadani Oct 17, 2017
MOS I HUMB SHPRESAT NË ALLAHUN Ji i bindur në këto tri gjëra: Nuk është i mëshirshëm me ty askush si Allahu. Nuk e di brengën tënde askush më mirë se Allahu. Askush nuk mundet ta largon prej teje të keqen përveç Allahut. Andaj mbështetu në Allahun dhe kërko ndihmë prej Allahut. Nga arabishtja: Irfan JAHIU
Adem Ramadani Oct 17, 2017
Eh..